Červenec 2011

Kapitola 10 - Jedna pohroma za druhou

31. července 2011 v 16:24 | rainpaw
Dešťová hvězda se s trhnutím probudila. "Viděla jsi?", otázala se stručně léčitelky. Tůňka přikývla. Obě kočky se rozběhly zpět ke svému klanu jak nejrychleji to šlo. Cesta jim trvala jen krátce, jakoby i tohle bylo záměrem Hvězdného klanu. Hvězda ze sebe vydala bojový pokřik. Rozespalé kočky se k ní pomalu potácely. "Stromový klan je v nebezpečí. Oznámily mi to Hvězdní. Musíme jim jít pomoci", zaburácela Dešťová. "Růžičko, jak je na tom Listová bouře?" Léčitelká učednice se na ni vyjeveně podívala. Byla rozespalá. "Je jí mnohem lépe", řekla po chvíli. "Ty i Tůňka tu zůstanete. Je zbytečné, abychom tam šli všichni. Černá bouře přebírá velení po dobu mojí nepřítomnosti". Zástupkyně přikývla. "Plamínku, Lípko, Zářivý krystale, Černá střelo a Ohnivý drápe, vy jdete se mnou!". Jednotka se rychleseskupla kolem velitelky a brzy vyrazili.
Jezerní válečníci vběhli do tábora. Strom, v jehož koruně měla velitelka a její zástupce své doupě byl zasažen bleskem. Nnyí ležel uprostřed tábora a byl v jednom ohni. Některé kočky se již dostaly ven a nyní se krčily za táborem a kašlali. Dva válečníci se snažili zvenčí vyhloubit v opevnění otvor, aby se dostali dovnitř a mohli vyvést ty, kterým strom odřízl cestu. Několik Jezerních válečníků se k nim přidalo. Dešťová Hvězda a Plamínek vběhli do zpřístupněné části tábora. V kouři se mohl leckdo ztatit, kouř je mohl i udusit. Dešťová nic neviděla. Kouř jí štípal do očí. Potácela se kouřem, když vtom do něčeho narazila. V koutě uviděla Běžící lišku, starou a vetchou kočku, která se pokoušela táhnout nhybné tělo svého partnera Myšího uška. Plamínek chytil kocoura do zubů a vytáhl ho ven. Dešťová pomohla Běžíí lišce najít cestu.Listová odvedla myší ouško. oba klany se shromáždili před hořícím táborem. " děkujeme " mňoukla vděčně třěšňová hvězda. " stromovousi spočítej všechny stromové a ty listová všechny jezerní ! " přikázala Dešťová. po chvíli se zeptala : "Jste všichni ? " " ne ! " vykřikla Listová bouře " z nás chybí zářivý krystal a lípka. a ze stromových černík a skvrnitá růže. Ledoststná zavila bolestí. " černík. je to její syn " Mňoukla Dešťové hvězdě do ucha mladá matka jménem pivoňka. sněženka zašeptala " jsou pryč" . " jdu tam nemám co stratit " vykřikl mladý válečník sokolí křídlo " jdu s ním " mňoukla leopardí tůň. Dešťová se k nim připojila a tři kočky se vrátili do plamenů. " leopardí budeš u vchodu odnášet raněné co najdeme. " Dešťová se vyřítila do plamenů. uviděla záblesk skvrnité srsti. skvrnitá růže ! pomyslela si Dešťová. ale uviděla sokolího jak jí pomáhá ke vchodu. ona ale uviděla zářivého krystala. ležel na zemi. byl omámený kouřem. " hni se ! " zavola mu do ucha velitelka a chytla ho za kůži . povedlo se jí do dotáhnou až k východu . tam ležela na zemi skvrnitá růže byla celkem v pořádku a leopardí ji ochlazovala vodou . Dešťová uložila krystala vedle Skvrnité a rozeběhla se dál. " ještě lípka a černík ! " pomyslela si nevěděla kde hledat lípku ale věděla kde hledat černíka. žár ji uchvacoval ještě že se u vchodu napila vody. utíkala tím směrem kde měla být školka. školka úplně celá hořela . ale zevnitř bylo slyšet mňoukání.to jí dodalo odvahu. našla nehořící skulinku. vběhla tam a chytila malého černého kocourka za zátilek utíkala pryč kouř jí zahvátil upadla zalapala po dechu ale žádný kolem ní nebyl naposledy vydechla a už se nepohnula. oběvila se v hvězdném klanu. stála u ní zářivá hvězda " ještě že jsi včera byla zářivého keře má drahá . mňoukla. a dotkla se jí nosem běž a nenech ho zemřít . " na ukázala na obrázek černíka. a pak se rozplynula . Dešťová hvězda se probudila kotě už taky sípalo docházel mu vzduch. velitelka ho rychle se brala a utekla z hořícího pekla.klesla do trávy. leopardí povídá " je ti dobře ? " " ano ale přišla jsem o život " řekla Dešťová. " ale hlavní je že ten malý bude žít."
vrátili se dolů ke klanům. Dešťová promluvila " dnes jsem přišla o život. ale povedlo se nám zachránit zářivého krystala, skvrnitou růži a černíka, i sokolí a leopardí jsou v pořádku. bohužel o lípce nemáme žádné zprávy " mňoukla.

1. knihu DK. na slovensku

30. července 2011 v 6:32 | rainpaw |  divoké kočky
Slovenské nakladatelství mládě létá vydalo rvní knihu Divokých koček s názvem Do divočiny. Jména válečníků jsou pochopitelně trošku jiná, ale věřím, že si všichni zvyknete :)

co je duha aneb příběh duhové kapky - 1

29. července 2011 v 10:58 | rainpaw
" a přežila to ? " zeptala se malinka."nepřerušuj mě a poslouchej " řekla zlatodrápka.

pokračování

Když se duhová kapka probudila ležela v pelíšku z mechu a suché trávy. ze stropu šlo matné světlo. Duhová se pohnula bolelo ji rameno podívala se na něj a s úžasem zjistila že je ovázané ještě lépe než to umí travnatý obzor. u vchodu se oběvil kočičí stín. velký šedý kocour nesl v tlamičce myši. " ahoj už ses probrala ?" zeptal se jí. " já se jmenuju kouřový " " duhová kapka "odpověděla kapka. Chvíli si povídali. Pak oba usnuli. Stali se z nich přátelé.Dozvěděla se od něj že dříve patřil do jejich klanu jako léčitelský učedník když zemřela jedna kočka on cítil vynu a utekl.Její rameno se zlepšilo a ona byla připravená vrátit se do klanu. Když se loučili řekla kapka kouřovému že by mohl jít s ní. On šel ale klan ho nepřijmul. " tak ona s ním odešla zpět do jeskyně. a počase se jim narodila koťata. tak vznikl kmen kouřných . a když zemřela dostala se na oblohu. a stala se z ní duha. Kouřový ji vždy doprovází jako mlha.

KONEC


" a kde je kmen kouřných ? "zeptal se hromík. " vyhnal ho červánkový klan. " mami ? " zeplal se minicgue. " ano můj malý ? " řekla zlatodrápka." povíš nám o té bytvě ve které vyhnali kmen kouřových ? " mňoukl zase minicgue. " o tom zase příště teď je čas jít spát. Koťata usnula.Zlatosrápka se dívala na měsíc a pak se otočila na spící koťátka." kdybys jen tak věděl . odkud pocházíš. byl bys na svůj rod opravdu pyšný." zašeptala hromíkovi do ucha.co je duha aneb příběh duhové kapky - úvod

25. července 2011 v 11:10 | rainpaw
bylo po dešti. Koťata si hrála ve školce. " Mami ? " zeptal se malý zrzavý kocourek. " ano ? " zeptala se zlatodrápka " co si přeješ ? " . kotě pokračovalo " mami jak vznikla duha ? " . " dneska se ti líbila viď " řekla Zlatodrápka. kotě kývlo. "hromíku , kuninko , malinko ! chcete si taky poslechnout ten příběh ? " zréptala se zlatodrápka. než to dořekla ostatní koťata seděla vedle sebe a poslouchala."duha je duhová kapka vyhřívající se na slunci. kapky které se třpytí jsou její slzy. " řekla Zlatodrápka.

PŘÍBĚH DUHOVÉ KAPKY

" duhová kapka byla válečnice jezerního klanu. Jejím velitelem byla jeřabinová hvězda. Léčitel byl travnatý obzor. Duhová kapka byla nejhezčí. nejhezčí a nejchytřejší kočka z klanu.ráda chodívala nalov. a ráda chodívala sama. Jednou když šla do tábora s králíkem napadl ji jezevec. Už se loučila se životem když v tom z ní někdo strhl jezevce.veliký kocour jezevce zahnal a duhovou kapku odtáhl do své jeskyně.jeskyně :

křivý měsíc

22. července 2011 v 11:31

POPIS :

- obrovský světle hnědý ,povleklý mourek
- se světle zelenýma očima a pokřivenou čelistí

JMÉNA :

kotě : bouřńáček , křiváček
učedník : křivák
válečník : křivá čelist
zástupce : křivá čelist
velitel : křivý měsíc

RODINA :

matka : dešťová kytka
otec : skořápkové srdce
sestry :---
bratři : dubas
partnerka : vrbovánková
dcery : skřevlička , vrbička , stříbrnka
synové: ------------

VZDĚLÁNÍ :

učitelé :cedr
učedníci : ostřicová zátoka , kameňák

VĚTY :

"Je mi líto, že za mě nemůžeš být pyšná. Ale já jsem ještě neskončil. Udělám vše pro to, aby jsi byla ráda že jsem tvůj syn. nikdy jsem se nestyděl.za to jaký jsem nebo jak vypadám. "
( křivák k dešťové )


"Ne, Ne! Ne! Nikdy jsem ti to slíbil! Javorko Kde jsi ? Je to další vaše oběť? Je to,proto abych mohl být největší bojovník všech dob? Nechci být největší bojovník! Beru je zpět!Beru zpět svůj slib! Pokud je to to, co musím trpět nechci to! "( můj překlad )

PŘÍBĚH :

bouřňáček si zlomí čelist.jeho matka Dešťová jím začne pohrdat a přejmenuje ho na křiváčka. jednou se mu zjeví kočka a představí se jako javorka. řekne mu že kdyýž jí slíbí že bude věrný klanu dá mu slávu. křiváček jí to slíbí. nakonec zjistí že javorka je kočka temného lesa. splní mu sice jeho přání ale zato ho připraví o všechny ( zemřou matka, otec,bratr,partnerka i dcery ). Když zemřela stříbrnka zjevila se javorka a smála se " ha ha ha moje pomsta je dokončena. přišel jsi o všechno !! " ( asi tak nějak se smála )


stříbrnka

21. července 2011 v 10:23 | rainpaw |  divoké kočky

POPIS :

- štíhla stříbrná mourka
- má světle modré oči


JMÉNA :

kotě : stříbřinka
válečnice : stříbrnka
matka : stříbrnka

RODINA :

otec : křivý měsíc
matka : vrbovánková
bratři : ------------------------
sestry : vrbička , střevlička
partner : šedý pruh - hromový klan
dcery : pírka
synové : bouřný

VZDĚLÁNÍ :

učitel : ??????????
učedníci :--------------

ZAJÍMAVOSTI :

- má krev větrného klanu
- její koťata mají krev čtyř klanů - hromového , větrného , říčního a nebeského

poslední věta :

" sbohem šedý pruhu , miluju tě . postarej se o naše koťátka.
rozpis klanu

12. července 2011 v 19:10 | rainpaw |  klan

Jezerní klan

Velitel: Dešťová hvězda- drobná bílá kočka s třemi hnědými skrnami na bloku,hnědou tlapou a hnědým mrakem na rameni (učednice Třpytka)
Zástupce: Černá bouře - velká černá kočka
Léčitelka: Tůňka - mladá stříbná kočka s modrýma očima (učednice Růžička)

Válečníci:
Červenoočka- tmavě hnědá válečnice s bílým pruhem na zádech (učednice Lípka)
Černá Střela - malá černá válečnice
Červenka- načervenalá kočka se žlutými pruhy, nejstarší válečnice
Zářivý krystal - béžový kocour s bílým pruhem na zádech (učedník Hnědá tlapka)
Listová bouře - zrzavobílá kočka s jantarovýma očima
Ohnivý dráp : zrzavý kocour se zelenýma očima
Stříbřitý potok : stříbrný kocour se světle šedými skvrnami
Plamenný dráp : hnědě mourovatý kocour (učedník Snížek)


Učedníci:
Růžička - zrzavočerná kočička s rudýma očima
Hnědá tlapka- hnědý kocour s hnědýma očima
Lípka- zrzavá kočička s lipvýma očima
Třpytka- stříbrná kočička s modrýma očima
Snížek- bílý kocour s modrýma očima
Prášenka- chladně šedomodrá s černými tečkami
Kamínek- Má hnědobéžový kožíšek s tmavšími flíčky jako má gepard a tygrovánim.
Jiskra-


Matky :
Zlatodrápka - zlatá kočka s hnědými skvrnami (Adoptivní synové Hromík, Minicque)
Požární packa - světle hnědá kočka se zrzavými tlapami (Sokolkotě, Rosička)

Koťata :
Kuna: černá kočička s bílými tlapkami a bílou náprsenkou
Ostružinka : zrzavá kočička
Hromík : zrzavý kocourek s bílým koncem ocásku
Minicque : zrzavý kocourek kolem očí má světlé kruhy
Sokolkotě - malý hnědý kocourek
Rosička - šedá kočička

Starší:
Lasička
Ptačí píseň - Černobílá kočka, matka Dešťové hvězdy
Ledové srdce - Starý bílý kocour, nestraší z celého klanu

Kočky Hvězdného klanu:

Lipka
Zářivá hvězda (matka Ohnivého drápa)

Můžete porovnat s bývalým rozpisem Zde

Kapitola 09 Duchové promluvili

12. července 2011 v 10:34 | rainpaw
Ten večer se nesl ve znamení smutku. Jezerní klan oplakával milovanou velitelku, která jim byla oporou po mnoho úplňků. Zraky všech se upíraly na Dešťovou hvězdu. Někteří se na ni dívali s obdivem, jiní v nadšeném očekávání, někteří s nedůvěrou či dokonce nenávistí. Pohřbili Zářivou hvězdu u řeky. Dešťová cesta neměla čas truchlit. Musela se připravit na cestu do Měsíční jeskyně.
Hned druhý den večer se rozhodla vyrazit. Předtím však tradičním mňouknutím svolala svůj klan. A vyskočila na nejvyšší místo na skále. "V těchto dobách není nic jisté. I přesto, že ještě nejsem právoplatným velitelem, jmenuji svého zástupce už teď. Snad Hvězdný klan pochopí moje rozhodnutí", oznámila. Pohledem přejela všechny členy a věnovala jim povzbudivý úsměv. "Své rozhodnutí učiním před Hvězdným klanem, aby duchové našich předků slyšeli a schválili moji volbu. Černá bouře. Od tohoto dnes se staneš mým zástupcem. Ať sám Hvzědný klan provází tvoje kroky.". Dešťová se pozdravila se svou novou zástupkyní a shromáždění klanu bylo u konce. seděla ve svitu měsíce. " nemůžes spát ?" zeptala se Černá bouře. Zlatodrápka se otočila na novou zástupkyni velitelky.

hra - vyrob si DK

10. července 2011 v 13:14 | rainpaw |  hry

POSTUP:


krok 1 : vyber si délku ocasu a fousů
krok 2 : vyber barvu srsti, skvrny, nebo barvu a počet ponožek ( bílé,nebo jinak barevné tlapky, jedna , nebo všecjny atd.)
krok 3 : doladění pruhů a skvrn
krok 4 : další doladění skvrn a výběr barvy očí a nosu
krok 5 : detaily - přidej jizvy,rozcuchanou srst,potrhané uši atd.
krok 6 : kočka může mít různě barevný obojek ( normální nebo se zuby jako měl krvavý klan) a označení válečníka (tlapka)

Lov

9. července 2011 v 18:01 | rainpaw |  hry

Výsledek obrázku pro warriors hunting game

Tato hra je jednoduchá skákačka s velmi pěknou grafikou. Tvým úkolem je lovit kořist pomocí mezerníku a šipek (mezerník + šipka směru skoku). Kořist skáče do výšky z vody a travin. Vašim úkolem je ulovit celkem 5 kusů kořisti na každém území a zároveň se vyhnout všem nepřátelům.

Jednotlivá území:
Větrný klan : Lovíte králíky a ohrožují vás kameny a psi.
Stínový klan: Lovíte žáby a ohružují vás jezevci a pařezy.
Říční klan: Lovíte ryby. Zakaždou cenu se vyhněte potokům.
Hromový klan: Lovíte ptáky. Musíte si dávat pozor na propasti a lišky.

šablona 2

8. července 2011 v 11:51 | rainpaw
další šablonka kočky. tentokrát zlé a útočící
vím že by to nikdo kopírovat nechtěl ale přesto

NEKOPÍROVAT


soutěž

7. července 2011 v 17:53 | rainpaw

pozor !!! SOUTĚŽ


soutěž vyrob kočku.

jak na to :

jsou dvě kategorie:
1. namaluj válečníka.
musí být : jméno+klan+ zajímavost
hodnotím : pečlivost, detaily ( např. jizva ,skvrna na oku apod..)

2.namaluj kočku zapomocí šablony
musí být : jméno kočky + co je to za kočku ( moje, vymyšlréná, můj válečník apod.)
hodnotím : originalitu a pečlivost

vyberte si jednu z kategorii nebo obě dvě. účast je nepoviná !!

přijímám obrázky do 14.7


Ps.nebude ti to vadit veverko ? tyhle soutěže v kreslení jsi totiž vymyslela ty ne já.


dvojí tvář

7. července 2011 v 17:27 | rainpaw
Třešňová seděla jsem na stromě. Vítr jí vál kolem uší a čechral její kožíšek . Ona tento strom milovala. Ráda na něm přemýšlela. Bylo to dávno co se dozvěděla strašnou věc. Přesto nešlo zapomenout. Nebyla to kočka stromového kanu. Byla kočka dvou tváří. Dvou klanů . DVOU odlišných světů. Stromový klan. Klankde vyrůstala klan kde žila její matka. Bylo to dávno když jí její matka Běžící liška sdělila hroznou věc. Její otec. Její otec byl kopřivový sen. Válečník jezerního klanu. Jezerní klan byl přátelský klan. Přesto to bylo porušení zákona. Občas se Třešňové zdálo že patří k jezerním. Její kamarádka nejlepší kamarádka Dešťová cesta byla taky z jezerního klanu. Pak se ale stala zástupkyní a pak velitelkou. Klan do ní vkládá velké naděje stejně jako Jezerní do Dešťové cesty. Nyní už do Dešťové hvězdy. Také se stala velitelkou.Musí být silná." I Leopardí tůňka dostala zprávu od hvězdného klanu. Že i oni budou vyhubeni. Ale to se nestane. Jezerní je tu s námi a společně to dokážeme." mňukla Třešňová a vzhlédla k obloze.
"Díky hvězdnému klanu že jsem tady. Že do mně vložil ty veliké naděje. Dokážu to. Mám na to a klan mi věří.

Jsem ! jsem Třešňová hvězda."


Kapitola 8 - Osudová ztráta

1. července 2011 v 12:41 | rainpaw
Všechny kočky Jezerního klanu se tísnili v jeskyni. Cesta vběhla dovnitř. "Jsou všichni v pořádku?," zeptala se a podala svazek bylinek Růžičce. "Většina učedníků utrpěla drobná zranění,ale Listová bouře a Zářivá hvězda jsou na tom velmi špatně, " odpověděla Tůňka. Listová ležela na zemi, na boku měla dlouhou, hlubokou ránu, která silně krvácela .Růžička ji pilně ošetřovala. "Jak je na tom? ", zeptala se Cesta, ale v hlouby duše tušila, že tohle je možná poslední den zrzavé válečnice. "Ztratila mnoho krve. Udělám co bude v mých silách, ale nedávám tomu velké naděje," řekla Růžička. Červenoočka k ní přiskočila, aby jí pomohla ránu obvázat. Válečníci a učedníci, kteří nepotřebovali nutně ošetřit, vyšli z jeskyně, aby měla léčitelka a její učednice víc místa. Nyní posedávali na římsách a bedlivě sledovali okolí. Zlatodrápka seděla v rohu jeskyně a čistila Třpytku a Lipku. Dešťová jí podala hojivé byliny. Zrzavá matka je s úsměvem přijala a dál se věnovala svým potomkům. "Až budeš hotová, zkontroluj prosím Požární packu", upozornila Dešťová Růžičku. Malá kočička kývla a dál se věnovala Listové bouři. Požární packa měla mít koťata každým dnem. Bylo třeba ji zkontrolovat.
"Dešťová? Můžeš sem na moment?," uslyšela náhle hlas Tůňky. Rozběhla se za ním. Netušila co jim tam čeká, ale podle léčitelčina hlasu to nebylo nic dobrého. Tůňka seděla vedlé Zářivé hvězdy. Velitelka měla četná zranění. " Vidím, že eti povedlo zastavit krvácení", zapředla Cesta a usmála se na léčitelku. "Není to tak jak to vypadá. Krvácí zevnitř. Už s tím bohužel nemůžu nic udělat", pronesla Tůňka. "Kolik..", hlas Dešťové se zlomil. "Tohle je poslední. Dnes večer se připojí k Hvězdnému klanu. Dojdu pro Ohnivého drápa", pronesla Tůňka. Poté vstala a odešla. "Dešťová..." zachraptěla Zářivává a hlas se jí třásl. "Hvězdný klan mě volá. Už brzy se setkám s Jantarovým kožichem", zašeptala. Po tváři jí stekla slza štěstí. Moc se těšila, až se setká s milujícím partnerem, který zemřel teprve nedávno. "Klan na tebe spoléhá. Nez-nezapomeň jmen", Zářivá hvězda sikla bolestí, ale poté pokračovala : jmenovat Plamínka válečníkem. Věřím v te-, " Zářivá hvězda už dál nemohla mluvit. Jen přerývav dýchala. Dešťová ustoupila do bezpečné vzdálenosti a nechala Ohnivéo drápa, aby se rozloučil s milovanou matkou.